Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 34 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quy chế quản lý , sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

275/QC-MNHSHồ sơ THĐT 03-10-2021
2 Quy chế hoạt động của cổng TTĐT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

280/QC-MNHSHồ sơ THĐT 03-10-2021
3 Kế hoạch viết tin bài năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

273-KH-MNHSHồ sơ THĐT 03-10-2021
4 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

270/KH-MNHSHồ sơ THĐT 02-10-2021
5 Kế hoạch tập huấn CNTT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 01-10-2021
6 Quy trình tiếp nhận và lắp đặt trang thiết bị THĐT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

277/QTr-MNHSHồ sơ THĐT 01-10-2021
7 Quyết định kiện toàn tổ công tác tiếp nhận thiết bị, lắp đặt trường học điện tử năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

276/QC-MNHSHồ sơ THĐT 01-10-2021
8 Quyết định ban hành nội quy các phòng học

(Tải File đính kèm)

274/QĐ-MNHSHồ sơ THĐT 01-10-2021
9 Quyết định kiện toàn BCĐ quản lý và điều hành mô hình THĐT

(Tải File đính kèm)

269/QĐ-MNHSHồ sơ THĐT 01-10-2021
10 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

270a/KH-MNHSHồ sơ THĐT 01-10-2021
11 Kế hoạch Thực hiện Nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

29/KH-PGD&ĐTHồ sơ THĐT 30-09-2021
12 Biên bản kiểm tra thực hiện MH THĐT tháng 9 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 27-09-2021
13 Biên bản kiểm tra thực hiện MH THĐT tháng 5 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 23-05-2021
14 Biên bản kiểm tra thực hiện MH THĐT tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 27-04-2021
15 Biên bản kiểm tra thực hiện MH THĐT tháng 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 27-03-2021
123