Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNNG năm 2022

(Tải File đính kèm)

384/TB-MNHSHưởng PCTN nhà giáo 31-12-2021
2 Thông báo nâng lương thương xuyên, nâng PCTN nhà giáo tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

317/TB-MNHSHưởng PCTN nhà giáo 22-10-2021
3 Danh sách CBGVNV được nâng phụ cấp thâm niên tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 22-09-2021
4 Danh sách CBGVNV được nâng PCTN nhà giáo tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 23-08-2021
5 Danh sách viên chức đề nghị được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 23-08-2021
6 Danh sách CBGVNV được nâng PCTNNG tháng 8.2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 27-07-2021
7 Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 05-04-2021
8 Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 03-03-2021
9 Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 1+2 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 04-01-2021
10 Biên bản kết thúc niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên cà nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 11 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 19-11-2020
11 Danh sách cán bộ, giáo viên được nâng lương, mức phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 11 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 06-11-2020
12 Danh sách CBGV được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 10 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Hưởng PCTN nhà giáo 07-09-2020