Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 8 năm 2022

(Tải File đính kèm)

238/KH-MNHSKế hoạch tháng 01-08-2022
2 Kế hoạch thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 6 năm 2022

(Tải File đính kèm)

191/KH-MNHSKế hoạch tháng 01-06-2022
3 Kế hoach thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

126/KH-MNHSKế hoạch tháng 29-04-2022
4 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

81/KH-MNHSKế hoạch tháng 01-04-2022
5 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 03/2022

(Tải File đính kèm)

60/KH-MNHSKế hoạch tháng 01-03-2022
6 Kế hoạch thực hiện trường học điện tử tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

39/KH-MNHSKế hoạch tháng 28-01-2022
7 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

01/KH-MHNSKế hoạch tháng 03-01-2022
8 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

351/KH-MNHSKế hoạch tháng 30-11-2021
9 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

325/KH-MNHSKế hoạch tháng 01-11-2021
10 KH triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

279/KH-MNHSKế hoạch tháng 03-10-2021
11 KH triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

217/KH-MNHSKế hoạch tháng 26-08-2021
12 Kế hoạch thự hiện mô hình THĐT tháng 8.2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 02-08-2021
13 KH triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 5.2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 29-04-2021
14 KH triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 4.2021.pdf

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 31-03-2021
15 KH triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 3.2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 01-03-2021
12