Xanh - sạch - đẹp


Hội thi Chúng cháu vui khỏe 2018-2019


Tập huấn "Kỷ luật tích cực không nước mắt và kỹ năng quản lý cảm xúc"


Đón chuẩn mức độ 2 năm học 2018-2019


Bé tập thể dục sáng


Tham quan doanh trại các chú bộ đội


Khu vui chơi Vinke Time City


105