Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 82 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020

(Tải File đính kèm)

70/KH-MNHSVăn bản nhà trường 30-11-2020
2 Báo cáo kết quuar hội thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

50/BC-MNHSVăn bản nhà trường 30-11-2020
3 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2020

(Tải File đính kèm)

49/BC-MNHSVăn bản nhà trường 20-11-2020
4 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020

(Tải File đính kèm)

59/KH-MNHSVăn bản nhà trường 30-10-2020
5 Quyết định thành lập ban thực hiện công khai năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

101/QĐ-MNHSVăn bản nhà trường 18-10-2020
6 Kế hoạch thực hiện ba công khai theo thông tu 36/2017/TT-BGD&ĐT thông tư 61/2017/TT-BTC năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

59/KH-MNHSVăn bản nhà trường 18-10-2020
7 Kế hoạch hội thi giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi thi qui chế chuyên môn cấp trường năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

48/KH-MNHSVăn bản nhà trường 13-10-2020
8 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử trong trường mầm non

(Tải File đính kèm)

87/QĐ-MNHSVăn bản nhà trường 12-10-2020
9 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 21-09-2020
10 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

77/QĐ-MNHSVăn bản nhà trường 17-09-2020
11 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 17-09-2020
12 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ phó chuyên môn các tổ, giáo viên chủ nhiệm, định biên giáo viên các lớp, nhân viên các tổ năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

78/QĐ-MNHSVăn bản nhà trường 17-09-2020
13 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn các tổ, giáo viên chủ nhiệm, định biên giáo viên các lớp, nhân viên các tổ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

78/QĐ-MNHSVăn bản nhà trường 17-09-2020
14 Kế hoạch thực hiện phòng, chống bện sốt xuất huyết trong trường học

(Tải File đính kèm)

37/KH-MNHSVăn bản nhà trường 16-09-2020
15 Báo cáo công tác tháng 4 năm 2020

(Tải File đính kèm)

12/BC-MNHSVăn bản nhà trường 20-04-2020
123456