Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục"

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1826/QĐ-BGDĐTVB BGD & ĐT 30-06-2022
2 triển khai Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT về phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)

(Tải File đính kèm)

543/QĐ-BYTVB BGD & ĐT 24-02-2022
3 Thông tư quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN

(Tải File đính kèm)

45/2021/TT-BGD&ĐTVB BGD & ĐT 21-01-2022
4 Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

5969/BGDĐT-GDMNVB BGD & ĐT 22-12-2021
5 Thông tư quy định về đánh giấ xếp loại đơn vị học tập

(Tải File đính kèm)

22/2020/TTBGD&ĐTVB BGD & ĐT 29-11-2021
6 Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

(Tải File đính kèm)

29/2021/TT-BGD&ĐVB BGD & ĐT 29-11-2021
7 Công văn hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại CSGD

(Tải File đính kèm)

4726/BGDĐT-GDTCVB BGD & ĐT 19-10-2021
8 Chỉ thị Việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTVB BGD & ĐT 24-08-2021
9 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

2551/QĐ-BGDĐTVB BGD & ĐT 04-08-2021
10 Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá xếp loại giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 theo Chuẩn.

(Tải File đính kèm)

2440/BGDĐT-NGCBQLGDVB BGD & ĐT 06-07-2021
11 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

(Tải File đính kèm)

01/2021/TT-BGDĐTVB BGD & ĐT 02-06-2021
12 CV khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

(Tải File đính kèm)

1614/BGDĐT-GDMNVB BGD & ĐT 24-04-2021
13 Thông tư ban hành điều lệ trường mầm non

(Tải File đính kèm)

 VB BGD & ĐT 12-04-2021
14 Thông Tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non

(Tải File đính kèm)

52/2020/TT-BGDĐTVB BGD & ĐT 11-01-2021
15 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

4003/BGDĐT-CNTTVB BGD & ĐT 28-10-2020
12