Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Điạ chỉ: Ngõ 121, Phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438276128

Email: mnhoasua@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Phạm Thị Miên
Phạm Thị Miên

Ngày sinh: 3/3/1974

Điện thoại cơ quan: 0438276128

Điện thoại riêng: 0986360646

Email liên lạc: phamthimien030374@gmail.com

Hiệu phó

Đỗ Thị Loan
Đỗ Thị Loan

Ngày sinh: 20/1/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó phụ trách nuôi dưỡng

Điện thoại riêng: 0975383176

Email liên lạc: doloan.hoasua@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 21/10/1991

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó phụ trách chuyên môn

Điện thoại riêng: 01675132985

Email liên lạc: nguyenthithuhuyen.mnhs@gmail.com