Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 37 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả đánh giá CBGVNV tháng 6 năm 2022

(Tải File đính kèm)

207/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 27-06-2022
2 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

171/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 26-05-2022
3 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 26-04-2022
4 Đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

73/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 28-03-2022
5 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

37/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 27-01-2022
6 Kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

374/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 27-12-2021
7 Kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 30-11-2021
8 Kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 23-10-2021
9 Kết quả đánh giá thi đua tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

261/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 23-09-2021
10 TB kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 8 năm 2021

(Tải File đính kèm)

232/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 07-09-2021
11 Thông báo kết quả đánh giá Viên chức, HĐLD, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 09-07-2021
12 Thông báo KQ đánh giá thi đua Tháng 5.2021

(Tải File đính kèm)

13/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 18-05-2021
13 Thông báo kết quả đánh giá cbgvnv tháng 4.2021

(Tải File đính kèm)

110/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 29-04-2021
14 Thông báo kết quả đánh giá cbgvnv tháng 3.2021

(Tải File đính kèm)

77/TB-MNHSKết quả đánh giá CBGVNV tháng 29-03-2021
15 Danh sách tổn hợp kết quả đánh giá xếp lại CBGVNV tháng 12 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Kết quả đánh giá CBGVNV tháng 23-12-2020
123