Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Sữa

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNNg tháng 8 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 18-07-2022
2 Thông báo danh sách nâng lương và phụ cấp TNNG tháng 7 năm 2022

(Tải File đính kèm)

196/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 20-06-2022
3 Thông báo danh sách nâng lương tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

108/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 18-04-2022
4 Thông báo nâng lương thường xuyên tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

69/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 18-03-2022
5 Thông báo danh sách nâng lương tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

55/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 18-02-2022
6 Thông báo danh sách nâng lương tháng 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

28/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 28-01-2022
7 Danh sách nâng lương tháng 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

387/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 31-12-2021
8 Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2022

(Tải File đính kèm)

385/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 31-12-2021
9 Thông báo danh sách nâng lương tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

317/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 22-10-2021
10 DS cán bộ GVNV nâng lương thường xuyên tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 22-09-2021
11 Danh sách CBGVNV nâng lương thường xuyên tháng 8.2021

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 27-07-2021
12 Thông báo công khai danh sách CBGVNV được nâng lương tháng 6.2021

(Tải File đính kèm)

144/TB-MNHSNâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 25-05-2021
13 Danh sách nâng lương thường xuyên tháng 4.2021

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 12-04-2021
14 Thông báo danh sách nâng lương thường xuyên tháng 3.2021

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 01-03-2021
15 Thông báo danh sách nâng lương thường xuyên tháng 2.2021

(Tải File đính kèm)

 Nâng lương thường xuyên + PCTN nhà giáo 02-02-2021
12